Nízká dávka záření při zachování vysoké diagnostické hodnoty CBCT

Na přelomu tisíciletí přineslo CBCT zobrazování do stomatologie velké změny. Zavedením nové, třetí dimenze do stomatologické radiologie se zvýšila diagnostická přesnost a otevřela se řada nových možností.

S rozvojem CBCT zobrazování se v průběhu času účinné dávky záření pro pacienty značně snížily, byly představeny i speciální protokoly s nízkou účinnou dávkou záření. V dnešní době nabízí řada výrobců CBCT zařízení nějaký alternativní protokol pro zobrazování s nízkou účinnou dávkou záření. Ne všechny tyto alternativy však poskytují srovnatelné výsledky. Mnoho výrobců se snaží udržet diagnosticky přijatelnou kvalitu obrazu při nižších dávkách, ale účinnost jejich protokolů s nízkou dávkou záření v některých případech nebyla ani prokázána.

Naproti tomu zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose™ zajišťuje vysokou diagnostickou přesnost i při neuvěřitelně nízkých účinných dávkách záření pro pacienta. Účinnost tohoto protokolu byla podložena vědeckým výzkumem, bylo prokázáno, že zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose snižuje nezbytnou účinnou dávku záření při zachování vysoké diagnostické hodnoty.

Akademická studie, kterou zpracovali John Barrett Ludlow a Juha Koivisto, zjistila, že používáním tohoto zobrazovacího protokolu došlo ke snížení účinné dávky záření v průměru o neuvěřitelných 77 %, aniž by došlo ke statistickému snížení kvality diagnostického obrazu.

„Průměrného snížení účinné dávky o 77 % bylo dosaženo pomocí protokolů s nízkou dávkou záření ve srovnání se standardními zobrazovacími protokoly. Přestože toto snížení účinné dávky bylo významné, nebylo pozorováno žádné statistické snížení kvality obrazu mezi protokoly se sníženou dávkou záření a standardními protokoly. To by naznačovalo, že účinnou dávku záření lze snížit bez ztráty diagnostické kvality.“

Tyto výhody jsou dostupné všem uživatelům – bez omezení. Každé zobrazovací zařízení Planmeca CBCT obsahuje protokol Planmeca Ultra Low Dose jako standardní funkci, kterou lze pouhým stisknutím tlačítka použít pro jakoukoliv velikost voxelu nebo pro jakýkoliv snímkovací mód. Účinnost protokolu Planmeca Ultra Low Dose byla klinicky ověřena specialisty po celém světě. Čtěte dále a zjistěte, co o revolučním zobrazovacím protokolu říkají odborníci!


Všechny relevantní struktury při pouhém zlomku standardní dávky

Když se Dr. Ceri Owen-Roberts chystal pořídit CBCT zařízení pro svou stomatologickou kliniku v Bristolu, věnoval mnoho času získávání informací o dostupných technologiích. Došel k závěru, že správnou volbou bude zařízení Planmeca ProMax® 3D Max, které poskytuje vysoce kvalitní snímky s nízkou účinnou dávkou záření. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné.

„Zejména jsem rád, že můžeme pořídit vysoce kvalitní snímky s tak nízkou dávkou záření. Rozhodnutí investovat do zařízení CBCT usnadňuje vědomí, že všechny relevantní anatomické struktury můžete vidět se zlomkem radiační dávky tradičního CT přístroje. Při své práci se zubními implantáty a při chirurgických zákrocích v ústní dutině to opravdu oceňuji.“

- Dr. Ceri Owen-Roberts

Stomatologická praxe Elgin Park Dental Practice, Bristol, Velká Británie


Významně snížené účinné dávky pro pacienta

Dr. Antero Salo, specialista ústní a maxilofaciální chirurgie, je zakladatelem špičkové stomatologické kliniky Qmedical s několika pobočkami po celém Finsku. V oboru pracuje již více než dvě desetiletí a během této doby zaznamenal významné snížení účinné dávky záření při pořizování snímků pacientů.

„Používáme zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose. S tím, jak se prudce vyvíjely zobrazovací technologie, došlo k podstatnému snížení účinné dávky záření, zejména ve srovnání s obdobím před 15 lety, když jsme s CBCT snímkováním začínali. Dnes se rozhodujeme o pořízení snímku pouze na základě indikace, ne s ohledem na množství radiace, které bude pacient vystaven.“

- Dr. Antero Salo
Qmedical, Helsinky, Finsko


3D snímky s ještě nižší dávkou záření než 2D snímky 

Když Dr. Chris Navarro převzal stomatologickou kliniku svého otce, okamžitě investoval do nových technologií. Díky tomu může jeho klinika nabízet bezpečné ošetření a špičkovou protetickou péči, Dr. Navorro tak může výhody nových technologií posoudit z první ruky.

„Vybral jsem si zobrazovací jednotku Planmeca ProMax® 3D Classic, protože nabízí patentovaný zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose. Díky tomu je možné pořizovat 3D snímky pacientů s nižší účinnou dávkou než při standardním 2D panoramatickém snímkování, což je pro mě při ošetřování pacientů důležité. Planmeca ProMax 3D Classic vytváří diagnostické snímky v dobré kvalitě i při nízké dávce záření, také se mi líbí otevřená softwarová platforma tohoto zařízení Planmeca Romexis®.“

- Dr. Chris Navarro
Beeston Dental, Nottingham, Velká Británie


Na velikosti dávky záleží – proto je co nejnižší

Dr. Nicholas Hein považuje CBCT snímky za nezbytnou součást ošetření, ale na jeho klinice ve Springfieldu v Missouri mu často dělala starosti vysoká dávka záření spojená s CBCT zobrazováním. Poté, co začal používat zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose, pacienti ošetření lépe přijímají a jsou klidnější.

„Velikost dávky záření u pacientů budí emoce. Mají strach, vědí, že záření je nebezpečné.  Pacienti se nijak zvlášť nezajímají o metriku dávky jako takové, co je zajímá, je Jaký to bude mít vliv na mě?  Investovali jsme do přístroje, který umí dávku záření snížit více než kterýkoliv jiný. Pacietům říkáme: Jsme na stejné lodi, také si myslíme, že na velikosti dávky záření záleží. Proto používáme tu nejnižší možnou.

- Dr. Nicholas Hein
Springfield Dental Care, Springfield, Missouri, Spojené státy americké


Přechod z 2D zobrazování na 3D při zachování nízkých dávek záření 

Prof. Dr. Axel Bumann je významným odborníkem v oblasti ortodoncie, ústní chirurgie a stomatologické radiologie. Je také výkonným ředitelem zobrazovacího centra CBCT Mesantis 3D Dental-Radiologicum v Berlíně. Prof. Bumann věří, že zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose zcela změnil 3D snímkování.

„Naši pacienti i kolegové, kteří je k nám posílají, vždy rádi slyší, že pro některé indikace je nyní účinná dávka záření ještě nižší než při standardním 2D rentgenovém snímkování. Od loňského roku jsme nahradili standardní CBCT zobrazovací protokoly protokolem Planmeca Ultra Low Dose.“

- Prof. Dr. Axel Bumann
Mesantis 3D Dental-Radiologicum