Jak lze být úspěšný při estetickém vrstvení za použití správných nástrojů LM-Arte StyleItaliano

Kompozit je jedním z nejběžnějších materiálů, které se dennodenně používají v záchovné stomatologii. Technika vrstvení kompozitu při estetickém ošetření je však stále považována za složitou a obtížnou metodu. V následujícím popisu klinického případu autoři radí, jak použití správných materiálů a technik umožní dosahovat při každodenní práci vysoce kvalitních výsledků, a to jak z estetického, tak i z funkčního hlediska. Článek zejména zdůrazňuje význam používání správných druhů nástrojů v různých fázích procedury, protože tím může být podstatně ovlivněna kvalita práce i délka ošetření. S ohledem na tuto skutečnost byla ve spolupráci s finským výrobcem nástrojů LM-Instruments vyvinuta sada inovativních nástrojů pro estetické vrstvení, LM-Arte od StyleItaliano. 

Klinický případ

Mladý pacient přišel do ordinace kvůli zhotovení estetické výplně a dostavby na řezáku (zub 22). Zub byl endodonticky ošetřen, což způsobilo jeho diskoloraci – bylo rozhodnuto ztmavlý zub vybělit. Navíc byla odlomená incizní hrana zubu (obr. 1).

Vyšetření také odhalilo zánět dásní a plak na zubech v důsledku špatné orální hygieny pacienta. Jiné periodontální problémy zjištěny nebyly. Po úspěšném vybělení řezáku bylo zahájeno výplňové ošetření. Pro zajištění optimální vazby výplně je nezbytná ochrana pracovního pole kofferdamem. Izolace proto byla provedena pečlivě, především kolem gingiválního okraje. K šetrnému vtlačení kofferdamu do gingiválního sulku byla použita tenká špachtle LM-Arte Applica, nejprve lehkým vertikálním a poté horizontálním pohybem (obr. 2). Zároveň byl na hrot špachtle foukán vzduch. Oblast určená k ošetření byla opláchnuta hojným množstvím vody a následně důkladně osušena, aby se odhalily případné netěsnosti.

Orální kavita byla před nanesením vazebného prostředku pečlivě vyčištěna. Sklovina byla leptána po dobu 15 sekund. Vazebný prostředek byl ponechán působit po dobu 20 sekund, poté byl proudem vzduchu odstraněn jeho přebytek a následovalo jeho vytvrzení světlem po dobu 60 sekund. K detekci přebytečné pryskyřice je ideální nástroj s jemnou koncovkou LM-Arte Fissura, který je tak pružný, že během použití vazebnou vrstvu nepoškodí. Nástroj Fissura byl také použit k nanesení zatékavého kompozitu na dno kavity, protože jeho jemný hrot umožňuje přesné umístění zatékavého materiálu.

Dále byl použit nástroj Applica, a to k doplnění vrstvy opakního kompozitu (dentin A3.5), která vyplnila zbytek přístupového otvoru. Tato špachtle je také vhodná k přenosu a tvarování kompozitu. Nástroj Applica je ohebný a lze jej používat k jemnému uhlazení kompozitu v kavitě (obr. 3) nebo k vytvarování oblých tvarů v kavitě. Orální povrch řezáku byl reprodukován do silikonového klíče, jenž byl špachtlí Applica a nástrojem Fissura naplněn tenkou vrstvou sklovinného kompozitu (obr. 4).

Pomocí tohoto klíče byla vrstva sklovinného kompozitu přesně umístěna na zub. K zajištění úplné adaptace kompozitní dostavby pak byla použita tenká špachtle LM-Arte Applica. Aproximální body kontaktu byly rekonstruovány pomocí malého množství kompozitu. Po odstranění silikonového klíče byl dále navrstven dentinový kompozit odpovídajícího odstínu tak, aby vznikly přirozené tvary a charakteristiky mamelonů. V této fázi byly k modelaci správné morfologie mamelonů použity nástroje Fissura a LM-Arte Condensa (obr. 5).

 

Před světelným vytvrzováním dentinové vrstvy byla změřena její tloušťka, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro sklovinou vrstvu. Pro tento druh měření byl navržen nástroj LM-Arte Misura. Nástroj Misura má zarážku na 0,5 mm, což je dostatečná tloušťka pro sklovinný kompozit (obr. 6).

Na závěr byl k nanesení a vytvarování vrstvy sklovinného kompozitu použit nástroj Applica, jímž lze dosáhnout před vytvrzením co nejdokonalejšího povrchu. Pro zabránění vzniku kyslíkové inhibiční vrstvy byl před zahájením závěrečného cyklu světelného vytvrzování nanesen na poslední vrstvu kompozitu glycerin.

Po světelné polymeraci byl z aproximálních prostor a krčkových oblastí odstraněn přebytek kompozitu. K tomuto účelu slouží speciální nástroj LM-Arte Eccesso, který je tak tenký, že se vejde do mezizubních prostor (obr. 7).

Další důležitou součástí zhotovování estetické a anatomicky tvarované výplně v barvě zubu je dokončování a leštění kompozitu. Kvůli dehydrataci zubů nebyla barva výplně bezprostředně po odstranění kofferdamu optimální. K porovnání barvy výplně ve vztahu se sousedními zuby byl proto použit kontrolní snímek pořízený o týden později (obr. 8). Nástroje LM-Arte jsou barevně odlišené, což pomáhá opakovat kroky techniky vrstvení ve stejné sekvenci. Pro stomatologické asistenty je snazší nástroje identifi kovat a podávat lékaři. Barevné odlišení je také užitečné při výuce.

StyleItaliano je skupina italských a španělských zubních lékařů specializujících se na estetickou stomatologii. Členové skupiny přednáší na téma estetické stomatologie a techniky vrstvení kompozitu po celém světě.

Walter Devoto, DDS, Sestri Levante, Itálie | Angelo Putignano, MD, DDS, Ancona, Itálie | Monaldo Saracinelli, DDS, Grosseto, Itálie | Gianfranco Politano, DDS, Modena, Itálie | Jordi Manauta, DDS, Barcelona, Španělsko

Nástroje LM-Arte objednávejte zde: https://www.prodenta-eshop.cz/lm-arte/